Musikkteori høsten 2019 - gratis tilbud til elever på musikk og vokal

Klikk for stort bilde

Til elever og foresatte i kulturskolen 

MUSIKKTEORI 

 

For hvem - FAST GRUPPE: 

Elever som ønsker litt ekstra teori i tillegg til den ukentlige undervisningen på instrumentet. Timene blir lagt opp slik at elever på ulike nivåer og alderstrinn kan følge undervisningen. 

Elever som har tenkt å søke seg inn på videregående skole MUSIKK DANS DRAMA 

Vi anbefaler at tilbudet følges gjennom hele semesteret. 

For hvem - VIKARTILBUD: 

Musikkteori er også et generelt tilbud til elever når undervisningen blir avlyst. Elever som får dette som tilbud, får melding om dette fra administrasjonen. 

Lærere: Snieguole Lapenaite og Karen Marie Rosendahl Tid: Fredager kl.1530-1615 Sted: Sola kulturskole (Sola kulturhus) - Ensemblesal 

Oversikt høst -2019 Datoer: 

Tid: 

 

Fredag 6. sept. FAST GRUPPE 

1530-1615 

 

Fredag 20.sept. FAST GRUPPE + VIKAR 

1530-1615 

Fredag 4.okt. FAST GRUPPE 

1530-1615 

Fredag 18. okt. FAST GRUPPE + VIKAR 

1530-1615 

Fredag 8.nov. FAST GRUPPE 

1530-1615 

Fredag 22.nov. FAST GRUPPE + VIKAR 

1530-1615 

Fredag 6. des. FAST GRUPPE 

1530-1615 

Fredag 13. des. FAST GRUPPE + VIKAR 

1530-1615 

 

Innhold:

Vi jobber både teoretisk og praktisk med blant annet generell notelære, rytme, skala, intervaller, akkorder, dur og moll, og hørelære.