Viktig informasjon - oppstart UKE 1

Kjære elever/foresatte, 

Godt nyttår! Vi håper alle har hatt en fin juleferie. Pga. smittesituasjonen må vi dessverre starte året på en litt annen måte enn vi hadde håpet på.   

Det ble den 31.12.2020 innført nye lokale forskrifter og søndag 03.01.2021 ble det også innført nye nasjonale smitteverntiltak. 

Ett av de nye tiltakspunktene har følgende ordlyd: 

Alle organiserte fritidsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. 

På bakgrunn av dette utgår all ordinær undervisning (fysisk oppmøte) fram til 18. januar. Alle elever/foresatte vil imidlertid bli kontaktet av lærer med tilbud om alternativ undervisning og hjemmeoppgaver i denne perioden.