Fordypning musikk

Fordypning i musikk er rettet mot ekstra interesserte og motiverte musikkelever på et viderekomment nivå, som har lyst til å fordype og utvikle seg enda mer innenfor sitt fag. 

Opptaket ved fordypning i musikk vil foregå på en litt annen måte enn ordinært opptak gjennom ventelisten. Er dette noe du er interessert i, anbefaler vi at du tar direkte kontakt med lærer for videre dialog og oppfølging. Søknad skjer via www.speedadmin.dk 

Dette tilbudet vil erstatte allerede eksiterende instrumentalundervisning ved kulturskolen. 
Pris pr semester: 3656,- (dobbel kontingent). 

Fordypning i musikk vil bestå av:

 • Ukentlig spilletid på 45 min
 • Obligatorisk teori annenhver uke med teorigruppene 
 • Samspilltilbud tilpasset den enkelte elev 
 • Møtepunkter/samspill med de andre elevene på fordypningsprogrammet
 • Elever på fordypningstilbudet vil få tildelt timer med akkompagnement med pianist etter avtale

Lærer/kulturskolen kan undersøke andre samspillstilbud i lokalområdet som kan være aktuelle for eleven i tillegg til det vi kan tilby på kulturskolen. 
 

Kriterier/krav: 

 • Viderekomment nivå ifølge fagplanen. 
 • Anbefalt å søke av lærer i dialog med foresatte
 • Opptaksprøve bestående av prøvespilling og samtale
 • Forutsetter høy grad av motivasjon, forpliktelse, selvstendighet og tid hos eleven, samt god oppfølging hjemmefra. 
   

Søknadsfrist: 1. juni 2020
En form for opptaksprøve vil bli gjennomført mellom 8 - 12.  juni 2020.