Fordypning musikk

Fordypning i musikk er et ekstra tilbud rettet mot elever som: 

 • mottar sang/instrumentalundervisning og har en dedikert interesse og motivasjon innenfor sitt fag.  

 • har lyst til å fordype, utvikle og lære enda mer om musikk og sitt fag. 

Tilbudet er forpliktende, og det forventes oppmøte på alle samlinger/prosjekter. Undervisning og veiledning er tilpasset den enkelte elev og kan foregå både individuelt, i grupper og ensembler.  


Opptaket ved fordypning i musikk vil foregå på en litt annen måte enn ordinært opptak gjennom ventelisten. Er dette noe du er interessert i, vil vi at du tar direkte kontakt med din lærer i kulturskolen for videre dialog og oppfølging. Søknad til faget skjer via www.speedadmin.dk  
 
Dette tilbudet vil erstatte allerede eksisterende instrumentalundervisning ved kulturskolen.  
Pris pr semester: kr. 1877,- (2021). Dette kommer i tillegg til vanlig kontingent. 


Fordypning i musikk vil bestå av: 

 • Ukentlig spilletid på 45 min 

 • 8 fellessamlinger i løpet av skoleåret, på utvalgte fredager. Undervisningstid kan variere for den enkelte elev avhengig av gruppeinndeling, men vil skje i tidsrommet mellom kl. 16.00-19.00. 

 • Samspilltilbud. Scenisk - erfaring og konsertplanlegging. 

 • Elvene vil også få ekstra innføring i musikkens elementer, både praktisk og teoretisk. 

 • Elever på fordypningstilbudet vil også få mulighet til å spille/synge med pianist etter avtale. 

 • I tillegg vil elever på Fordypning - Musikk foreta 2 konsertbesøk i løpet av skoleåret. 

Lærer/kulturskolen kan også undersøke andre samspillstilbud i lokalområdet som kan være aktuelle for eleven i tillegg til det vi kan tilby på kulturskolen.  
 

Kriterier/krav:  

 • Eleven må ha et godt og tilfredsstillende nivå på sitt instrument. 

 • Anbefalt å søke av sin kulturskolelærer i dialog med foresatte. 

 • Forutsetter høy grad av motivasjon, forpliktelse, selvstendighet og tid hos eleven, samt god oppfølging hjemmefra.  

 

Følgende datoer er satt opp for høsten 2021:

 

Fredag 10.september kl.16-18 - Lille konsertsal/Ensemblesal, Sola kulturskole

Torsdag 21. oktober: kl.19.30 -   CARMINA BURANA Konsert i Stavanger konserthus (Nærmere info kommer på første samling)

Fredag 22.oktober kl.16-18 -Lille konsertsal/Ensemblesal, Sola kulturskole

Fredag 12.november kl. 16-18 -Lille konsertsal/Ensemblesal, Sola kulturskole

Fredag 10.desember kl. 16-18 - Lille konsertsal/ensemblesal, Sola kulturskole

(Når det gjelder vårens datoer så vil disse bli bestemt i løpet av høsten og innen 1.desember).