Fordypning musikk

Fordypning i musikk er rettet mot ekstra interesserte og motiverte musikkelever på et viderekomment nivå, som har lyst til å fordype og utvikle seg enda mer innenfor sitt fag. 

Opptaket ved fordypning i musikk vil foregå på en litt annen måte enn ordinært opptak gjennom ventelisten. Er dette noe du er interessert i, anbefaler vi at du tar direkte kontakt med lærer for videre dialog og oppfølging. Søknad skjer via www.speedadmin.dk 

Dette tilbudet vil erstatte allerede eksiterende instrumentalundervisning ved kulturskolen. 
Pris pr semester: kr. 1828,- (2020) i tillegg til vanlig kontingent.

Fordypning i musikk vil bestå av:

 • Ukentlig spilletid på 45 min
 • Obligatorisk teori annenhver uke med teorigruppene 
 • Samspilltilbud tilpasset den enkelte elev 
 • Møtepunkter/samspill med de andre elevene på fordypningsprogrammet
 • Elever på fordypningstilbudet vil få tildelt timer med akkompagnement med pianist etter avtale

Lærer/kulturskolen kan undersøke andre samspillstilbud i lokalområdet som kan være aktuelle for eleven i tillegg til det vi kan tilby på kulturskolen. 
 

Kriterier/krav: 

 • Viderekomment nivå ifølge fagplanen. 
 • Anbefalt å søke av lærer i dialog med foresatte
 • Opptaksprøve bestående av prøvespilling og samtale
 • Forutsetter høy grad av motivasjon, forpliktelse, selvstendighet og tid hos eleven, samt god oppfølging hjemmefra. 

   

Datoer for obligatoriske samlinger 2020/2021:

Fredag 28. august            16.00-19.00

Fredag 25. september   16.00-19.00

Fredag 30. oktober         16.00-19.00

Fredag 27. november    16.00-19.00

 

Fredag 27.januar              16.00-19.00

Fredag 12. mars               16.00-19.00

Fredag 9.april                    16.00-19.00

Fredag 28. mai                  16.00-19.00