Fiolin

Hva gjør vi på timen?

På timene lærer vi hvordan vi får lyd i fiolinen, samtidig som vi lærer noter. Gehørtrening er også en viktig del av undervisningen, og ved å lære å spille fiolin utvikler du musikaliteten din på veldig mange områder. Vi jobber med flere forskjellige musikkstiler, blant annet folkemusikk, pop, viser og klassisk.

Elevene får også mulighet til å opptre på små og store arrangementer, både i nærmiljøet og på kulturhuset.

Hvordan er undervisningen organisert?

Undervisningen i fiolin foregår på Sola kulturhus, og kan enten være én til én eller i små grupper på 2-3 personer. Enetimer varer i 20 minutter, og tiden utvides om det er flere elever.

Fiolin er et instrument som egner seg veldig godt til samspill, og det er sterkt anbefalt å starte i orkester etter du har spilt i ett til to år. Orkesteret øver på onsdager fra 18.10-19.10 i Lille konsertsal på kulturhuset. Les mer om orkesteret her.

Hva trenger du?

Kulturskolen har fioliner til utleie. Her finner du leiepriser.

Vi tilbyr vanligvis undervisning i fiolin fra 3. klasse og oppover. Før dette kan eleven få generell opplæring i musikk gjennom musikklek (1.-2. klasse) og musikkarusellen (2.-4. klasse).