Althorn

Althorn er et blåseinstrument i messing, og ser ut som en liten tuba. 

Hva gjør vi på timen?

På timen øver vi på hvordan vi får lyd i instrumentet, og hvordan vi kan lage forskjellige toner. Vi lærer noter, og øver på både kjente og ukjente sanger. I undervisningen spiller gjerne læreren og eleven for hverandre for å utvikle evnen til å lytte (gehørtrening) og forstå noter. I starten bruker vi en egen lærebok, men etter hvert blir undervisningen tilpasset elevens behov og ønsker.

Elevene får også mulighet til å opptre på små og store arrangementer, både i nærmiljøet og på kulturhuset.

Hvem kan delta?

På Sola kulturskole tilbyr vi vanligvis opplæring i althorn fra 3. klasse og oppover. Siden dette er et relativt stort instrument, vil nedre aldersgrense også avhenge av individuell utvikling. 

Hva trenger du?

Sola kulturskole har ikke althorn til utleie, så eleven må melde seg inn i sitt lokale skolekorps for å få låne en trombone.

Hvordan er undervisningen organisert?

Undervisningen foregår på Sola kulturhus eller på en skole der korpset har tilhørighet. Undervisningen kan foregå én til én eller i små grupper på 2-3 personer. Enkeltundervisningen varer normalt i 20 minutter, men varighet på timen vil variere ut ifra hvor mange man er på gruppa.

Althorn er et flott soloinstrument, men vi anbefaler likevel at alle som spiller et slikt instrument også deltar i skolekorpset. Det er mange fordeler ved å spille sammen med andre - du lærer mer, det er motiverende og sosialt.

Ved å være med i korpset spiller elevene mye mer enn de som kun går på timer, og lærer dermed instrumentet raskere.

Kontaktinfo

Sola kulturskole
E-post
Telefon 51 65 34 61

Adresse

Sola kulturhus
Kongshaugveien 32
4050 Sola