Baryton

Baryton er et blåseinstrumenter i messing, og ser ut som en liten tuba. 

Hva gjør vi på timen?

På timen øver vi på hvordan vi får lyd i instrumentet, og hvordan vi kan lage forskjellige toner. Vi lærer noter, og øver på både kjente og ukjente sanger. I undervisningen spiller gjerne læreren og eleven for hverandre for å utvikle evnen til å lytte (gehørtrening) og forstå noter. I starten bruker vi en egen lærebok, men etter hvert blir undervisningen tilpasset elevens behov og ønsker.

Elevene får også mulighet til å opptre på små og store arrangementer, både i nærmiljøet og på kulturhuset.

Hvem kan delta?

På Sola kulturskole tilbyr vi vanligvis opplæring i baryton fra 3. klasse og oppover. Baryton er et relativt stort instrument, så nedre aldersgrense vil også avhenge av individuell utvikling.

Hva trenger du?

Sola kulturskole har ikke baryton til utleie, så eleven må melde seg inn i sitt lokale skolekorps for å få låne et instrument.

Hvordan er undervisningen organisert?

Undervisningen foregår på Sola kulturhus eller på en skole der korpset har tilhørighet. Undervisningen kan foregå én til én eller i små grupper på 2-3 personer. Enkeltundervisningen varer normalt i 20 min, men varigheten på timen vil variere ut ifra hvor mange man er på gruppa.

Baryton er et flott solo-instrument, men vi anbefaler likevel at alle som spiller et slikt instrument deltar i skolekorpset i tillegg. Det er mange fordeler ved å spille sammen med andre - du lærer mer, det er motiverende og sosialt.

Ved å være med i korpset spiller elevene mye mer enn de som kun går på timer, og lærer dermed instrumentet raskere.

Kontaktinfo

Sola kulturskole
E-post
Telefon 51 65 34 61