Euphonium

Euphonium er et blåseinstrument i messing. Instrumentet ser ut som en liten tuba, og har en varm og fyldig klang.

Hva gjør vi på timen?

Vi øver på hvordan vi får lyd i instrumentet, og hvordan vi kan lage forskjellige toner. Vi lærer noter, og øver på både kjente og ukjente sanger. I undervisningen spiller gjerne læreren og eleven for hverandre for å utvikle evnen til å lytte (gehørtrening) og forstå noter. I starten bruker vi en egen lærebok, men etter hvert blir undervisningen tilpasset elevens behov og ønsker.

Elevene får også mulighet til å opptre på små og store arrangementer, både i nærmiljøet og på kulturhuset.

Hvem kan delta?

På Sola kulturskole tilbyr vi vanligvis opplæring i euphonium fra 3. klasse og oppover. 

Hva trenger du?

Sola kulturskole har ikke euphonium til utleie, så eleven må melde seg inn i sitt lokale skolekorps for å få låne en trombone.

Hvordan er undervisningen organisert?

Undervisningen foregår på Sola kulturhus eller på en skole der korpset har tilhørighet. Undervisningen kan foregå én til én eller i små grupper på 2-3 personer. Enkeltundervisningen er normalt på 20 min, men varigheten på timen vil variere ut ifra hvor mange det er på gruppa.

Euphonium er et flott soloinstrument, men vi anbefaler likevel at alle som spiller et slikt instrument også deltar i skolekorpset. Det er mange fordeler ved å spille sammen med andre - du lærer mer, det er motiverende og sosialt.

Ved å være med i korpset spiller elevene mye mer enn de som kun går på timer, og lærer dermed instrumentet raskere.

Kontaktinfo

Sola kulturskole
E-post
Telefon 51 65 34 61