Kornett/trompet

Kornett og trompet er blåseinstrumenter i messing.

Hva gjør vi på timen?

Vi øver på hvordan vi får lyd i en trompet/kornett og hvordan vi kan lage forskjellige toner. Vi lærer noter og øver på både kjente og ukjente sanger. I undervisningen spiller gjerne lærer og elev for hverandre for å utvikle evnen til å lytte (gehørtrening) og forstå noter. Det blir i starten brukt en egen lærebok, men etter hvert blir undervisningen tilpasset elevens behov og ønsker.

Elevene får også mulighet til å opptre på små og store arrangementer, både i nærmiljøet og på kulturhuset.

Hvem kan delta?

Opplæring i kornett starter vanligvis fra 3. klasse og oppover. 

Hva trenger du?

Sola kulturskole har noen kornetter og trompeter tilgjengelig til utleie. Elever som er med i korpset kan også få tilgang til trompet der.

Hvordan er undervisningen organisert?

Undervisningen foregår på Sola kulturhus eller på en skole der korpset har tilhørighet. Undervisningen kan foregå én til én eller i små grupper på 2-3 personer. Enkeltundervisning varer normalt i 20 min, men varighet på timen vil variere ut ifra antall elever i gruppa.

Kornett og trompet er flotte solo-instrument, men vi anbefaler likevel at alle som spiller et slikt instrument deltar i et korps i tillegg. Det er mange fordeler ved å spille sammen med andre - du lærer mer, det er motiverende og sosialt.

Ved å være med i korpset spiller elevene mye mer enn de som kun går på timer, og lærer dermed instrumentet raskere.

Kontaktinfo

Sola kulturskole
E-post
Telefon 51 65 34 61