Trombone

Trombonen er et instrument som tilhører messingfamilien. Den ligner litt på en trompet, men den er en del lengre, og der man på en trompet har ventiler man trykker ned for å lage forskjellige toner, har trombone en "slide" som dras inn og ut for å lage tonene. Trombonen har mørkere toner enn trompeten, men ikke så mørke som en tuba.

Hva gjør vi på timen?

På timen øver vi på hvordan vi får lyd i en trombone, og hvordan vi kan lage forskjellige toner. Vi lærer noter og øver på både kjente og ukjente sanger. Av og til øver vi på å herme etter hverandre, andre ganger prøver vi å spille helt forskjellig. Noen ganger komponerer vi også vår egen sang hvis vi får lyst!

Som en del av undervisningstilbudet får elevene også mulighet til å opptre på små og store arrangementer, både i nærmiljøet og på kulturhuset.

Hvem kan delta?

Siden trombonen er nokså lang og tilpasset voksne, er det vanlig å vente med å begynne å spille trombone til 12-13-års alder. Mange velger å begynne på et annet messinginstrument, for deretter å byttet til trombone når man har blir litt eldre.

Undervisning i trombone er vanligvis fra 3. klasse og oppover. 

Hva trenger du?

Sola kulturskole har ikke trombone tilgjengelig til utleie, så eleven må melde seg inn i sitt lokale skolekorps for å få låne en trombone.

Hvordan er undervisningen organisert?

Undervisningen foregår på Sola kulturhus eller på en skole der korpset har tilhørighet. Undervisningen kan foregå én til én eller i små grupper på 2-3 personer. Enkeltundervisning varer normalt i 20 min, men varighet på timen vil variere ut ifra hvor mange man er på gruppa.

Trombonen er et flott soloinstrument, men vi anbefaler likevel at alle som spiller et slikt instrument også deltar i  skolekorps. Det er mange fordeler ved å spille sammen med andre - du lærer mer, det er motiverende og sosialt.

Ved å være med i korpset spiller elevene mye mer enn de som kun går på timer, og lærer dermed instrumentet raskere.

Kontaktinfo

Sola kulturskole
E-post
Telefon 51 65 34 61