Tuba

Tuba finnes i små og store størrelser. Den har en mørk og fyldig tone og har som oppgave å spille bass-stemme i korpset.

Hva gjør vi på timen?

Vi jobber med tre trinn i undervisningen:

Trinn 1: Få en god pusteteknikk - Vi bruker litt tid på å gjøre noen gode pusteøvelser i starten av timen.
 
Trinn 2: Lage lyd og spille på munnstykket for å få god lyd i munnstykket før vi setter det inn i tubaen. Ved å spille sanger og annet på munnstykket må vi bruke mye luft for å få leppene til å vibrere, og på denne måten blir det raskt god lyd i tubaen.

Trinn 3: Spille på tubaen. Vi starter med å lære flere toner på instrumentet og jobber med å kunne spille enkle «bokstavsanger» før vi starter med opplæringsboken. I tillegg jobber vi med musikk man bruker i enten aspirantkorps, juniorkorps eller hovedkorps. 

Etterhvert som eleven mestrer instrumentet kan han eller hun få mulighet til å opptre på små og store arrangementer, både i nærmiljøet og på kulturhuset.

Hvem kan delta?

Tubaen er et stort instrument som krever en viss størrelse og lungekapasitet for å mestre. Sola kulturskole tilbyr vanligvis ikke opplæring i tuba før etter 3. klasse, men nedre aldersgrense vil avhenge av individuell utvikling. 

Hva trenger du?

Sola kulturskole har ikke tuba til utleie, så man må melde seg på til sitt lokale skolekorps for å få tilgang på en tuba. Etter hvert vil du også trenge en opplæringsbok som du må kjøpe selv.

Hvordan er undervisningen organisert?

Undervisningen er på kulturskolen eller på en skole der korpset har tilhørighet. Undervisningen kan foregå én til én eller i små grupper på 2-3 personer. Enkeltundervisning varer normalt i 20 minutter, men varighet på timen vil variere ut ifra hvor mange man er på gruppa.

Tubaen er et flott solo-instrument, men vi anbefaler likevel at alle som spiller et slikt instrument deltar i et samspill. I Sola kulturskoles tilfelle vil dette samspilltilbudet være skolekorps. Det er mange fordeler ved å spille sammen med andre - du lærer mer, det er motiverende og sosialt.

Ved å være med i korpset spiller elevene mye mer enn de som kun går på timer, og lærer dermed instrumentet raskere.

Kontaktinfo

Sola kulturskole
E-post
Telefon 51 65 34 61