Keyboard

Keyboard er et samlebegrep for mange ulike elektroniske tangentinstrument. Instrumentet veier lite og trenger ikke å koste mye. Keyboardet trenger heller ikke å stemmes, da det er et elektronisk instrument. 

Hva gjør vi på timen?

På timene lærer eleven å spille etter noter og besifring (akkorder), og får en innføring i hvordan keyboardet fungerer.

Eleven får også mulighet til å opptre på små og store arrangementer, både i nærmiljøet og på kulturhuset.

Hvem kan delta?

Vi tilbyr undervisning i keyboard fra 2. klasse og oppover. 

Hva trenger du?

For å delta på kurset trenger eleven eget keyboard. 

Hvor og når er undervisningen?

Undervisningen foregår individuelt eller i små grupper på 2-3 stk, alt etter hva som er praktisk mulig og pedagogisk hensiktsmessig. Keyboard undervises både på Sola kulturhus og på Tananger kulturstasjon.

Fagplan tangent (PDF, 594 kB)

Kontaktinfo

Sola kulturskole
E-post
Telefon 51 65 34 61