Musikkarusell

Musikkarusell er et musikkopplæringstilbud som på en gøy og lekbasert måte gir en grunnopplæring i musikk. Dette tilbudet er en god måte å forberede seg til videre instrumentopplæring innen ett spesifikt instrument. 

Hva gjør vi på timen? 

På timene leker vi med puls og rytme og lærer litt om hvordan det er å spille på følgende instrumenter: 

  • Ukulele (strengeinstrument)
  • Pockettrompet (messinginstrument)
  • Tverrfløyte (treblåsinstrument)

Vi jobber med enkel notelære basert på Solfege systemet (Do-re-mi), og lærer om noteverdier gjennom lek. Undervisningen kan også inneholde elementer av dans og teaterlek. 

 

Hvordan er undervisningen organisert?

Undervisningen foregår i grupper på maks 10 elever på Sola kulturhus. Timene varer i 45 min. 

Hvem kan delta og hva trenger du?  

Vi har Musikkarusell for både 2.-3. klasse og 3.-4. klasse. Du trenger ingenting for å delta på dette tilbudet. 

Fagplan musikkarusell (PDF, 589 kB)