Musikklek

Musikklek er et musikktilbud basert på lek, som gir en introduksjon til videre musikkopplæring. Timene inneholder elementer av musikk, sang, dans og teater. Etter ett år på Musikklek kan eleven søke seg inn på Musikkarusell for å få videre grunnopplæring i musikk, eller man kan begynne direkte på instrumentopplæring eller andre tilbud på kulturskolen. 

Hva gjør vi på timen? 

På timene leker vi med puls og rytme, og lærer om noteverdier gjennom lek. Vi spiller på forskjellige slagverkinstrumenter, danser ringdanser og har sangleker. Sang, lek og dans med "fallskjerm", chiffonsjal, rockeringer og vimpler, og ulike teaterleker er også en del av undervisningen. 

Hvem kan delta?

Dette kurset er for elever i 1. og 2. klasse.

Hvordan er undervisningen organisert?

Undervisningen foregår i grupper på maks 10 elever på Sola kulturhus. Timene varer i 45 minutter.

Fagplan musikklek (PDF, 590 kB)