Fritidsveiledning

Ønsker du eller ditt barn å delta i en aktivitet på fritiden?

Deltakelse i fritidsaktiviteter eller frivillige lag og organisasjoner er en god måte å bli kjent med folk og få tilhørighet i lokalmiljøet. I Sola har vi mange ulike tilbud, som for eksempel fotball, turn, sjakk, opplæring i et instrument eller speideren. 

Fritidsveilederne i Sola fritid gir informasjon og veiledning til familier, barn og ungdom i alderen 6 til 18 år. Vi kan også hjelpe lag og foreninger med inkludering av barn og unge på fritids-arenaen. 

Se Sola Foreningsportal for en oversikt over fritidsaktiviteter i Sola kommune

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette tilbyr fritidsveilederne

  • Informasjon om fritidsaktiviteter, lag og foreninger og ferietilbud som finnes Sola
  • Hjelp til å finne en passende fritidsaktivitet
  • Hjelp og støtte til inkludering i fritidsaktiviteten
  • Informasjon og hjelp til å søke om økonomisk støtte til en fritidsaktivitet
  • Veiledning og hjelp til barn og unge i oppstarten av nye aktiviteter
  • Lag og foreninger i Sola kan få veiledning angående inkludering av barn og unge på fritids arenaen. 

Informasjonshefter

Informasjon til lærere (PDF, 3 MB)

Informasjon til foreldre - norsk (PDF, 3 MB)

Informasjon til foreldre - engelsk (PDF, 2 MB)

Informasjon til foreldre - arabisk (PDF, 3 MB)

Informasjon til foreldre - thailandsk (PDF, 3 MB)

Informasjon til foreldre - polsk (PDF, 3 MB)

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Ta kontakt med oss gjennom kommunens bookingløsning eller via telefon/e-post som du finner nederst på siden.