Ungdomsmedvirkning

Som ungdom har du rett til å bli hørt, ha medbestemmelse og påvirke saker som du bryr deg om. Når du får mulighet til dette - og bruker muligheten - kaller vi det ungdomsmedvirkning.

Vi har samlet noen av de ulike mulighetene for ungdomsmedvirkning i Sola kommune:  

Feelgood ungdomshus er en åpen møteplass for barn fra 13 år og opp. De har ungdomsstyrer på hvert ungdomshus og bruker ungdomsmedvirkning i driften av ungdomshusene, arrangement og prosjekter. Les mer her

UKiS - Ung Kultur i Sola er for deg som er mellom 15 år og 20 år. I UKiS viser vi deg hvordan du planlegger og gjennomfører de aktivitetene DU ønsker å ha i Sola, men det er DU som må få det til å skje. Vi hjelper å få i stand alt fra konserter på Sola kulturhus til bake-kake mandag.

Ungdomsrådet består av ungdom fra ungdomsskole og videregående i Sola kommune. Er du med i ungdomsrådet får du si hva du mener til politikerne og andre beslutningstakere i kommunen. Du kan også be ungdomsrådet om å ta opp en sak på dine vegne. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Trykk her hvis du ønsker hjelp til å få din stemme hørt