Det er ikke alltid helt enkelt å avgjøre om et barn må være hjemme på grunn av sykdom. Vi skal her prøve å forklare hvorfor snue ikke alltid «bare» er snue.
 

 Barnehagene i Sola åpner igjen fra og med 20. april.
Fra 27. april vil elevene på 1.- 4. trinn få opplæringstilbud på skolen. 

 Barnehagene har vært stengt siden 12.03, og de ansatte har behov for å samordne seg og legge til rette for videre drift. 

Foresatte som jobber innenfor helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner kan søke om omsorgstilbud i barnehage og skole 

 Skoler og barnehager i Sola kommune ble  stengt fom fredag 13. mars. Fakturaer for kommunale barnehage og SFO for mars måned ble utsendt tidligere og hadde forfall 15. mars, så mange kunder har allerede betalt.

 

Skoler og barnehager i Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg og Sola stenges fra og med fredag 13. mars.