Delvis åpning av barnehager og skoler etter påske.

 Barnehagene i Sola åpner igjen fra og med 20. april.
Fra 27. april vil elevene på 1.- 4. trinn få opplæringstilbud på skolen. 

Regjeringen opplyste på en pressekonferanse 7. april hvordan første fasen av gjenåpningen av Norge vil skje, etter at skoler og barnehager har vært stengt siden fredag 13. mars. Statsminister Erna Solberg understreket at det er svært viktig at alle fortsetter å følge myndighetenes anbefalinger om holde avstand, vaske hendene og hoste eller nyse i albuekroken.
 
Slik blir gjenåpningen:

Barnehage

Nærmere informasjon om oppstart kommer på barnehagenes hjemmesider.

Tiden mellom 14. april og 20. april vil bli brukt av de ansatte til organisering og praktisk tilrettelegging for åpning av barnehagene.

Barnehagene har som mål å sikre nødvendig nærhet til barna samtidig som nødvendig smittevern opprettholdes.

Regjeringen vil utarbeide faglige standarder for hvordan smittevern skal ivaretas i barnehage. Det kan blant annet knyttes til henting og levering, renhold og avstand mellom barn og voksne.  

Skole og SFO

Nærmere informasjon om oppstart kommer på skolenes hjemmesider.

Første dag etter påskeferien, tirsdag 14. april, er i planleggingsdag for skolene.

Hjemmeskole for alle elever fra onsdag 15. til og med fredag 24. april.

5. - 10. trinn fortsetter med hjemmeskole. 

Regjeringen vil utarbeide faglige standarder for hvordan smittevern skal ivaretas i skole og SFO.

Både skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn er avlyst. Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring.

Omsorgstilbud etter påskeferien

Barnehagene og skolene har et omsorgstilbud for barn av foreldre som har kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov. Tilbudet starter opp i barnehager og skoler fra og med 14. april.

Følg med på kommunens, barnehagenes og skolenes nettsider

Vi kommer tilbake med mer informasjon om oppmøte og organisering når endringene nærmer seg.