Informasjon om betaling av barnehageplassen.

 Skoler og barnehager i Sola kommune ble  stengt fom fredag 13. mars. Fakturaer for kommunale barnehage og SFO for mars måned ble utsendt tidligere og hadde forfall 15. mars, så mange kunder har allerede betalt.

Sola kommune jobber nå for å få kreditert mars-fakturaen i sin helhet, og vil deretter betale ut hele det innbetalte beløpet for mars. På et senere tidspunkt vil vi ettersende ny faktura for mars for de 12 dagene barnehagen/SFO var åpen

Sola kommuner fakturer ikke for foreldrebetaling for private barnehage og SFO. Derfor må innbyggere som har barn i private barnehage/SFO ta direkte kontakt med sin barnehage/SFO for å undersøke mulighet for redusert foreldrebetaling i mars måned