Økt foreldrebetaling 01.01.2020

Nye priser i 2020 

Ny pris for fulltidsplass fra 1. januar er 3135 kroner.


Betalingen fordeles over 11 terminer - august er betalingsfri. Forfall den 15. hver måned.
Første faktura til barn som starter ved nytt barnehageår har forfall den 15. september.