Siste nytt om karantene

 

Til foreldre i barnehager og skoler i Sola,

 

Lørdag 7. mars utvidet Folkehelseinstituttet reglene for karantene til å gjelde alle som har oppholdt seg i land med vedvarende koronasmitte de siste 14 dagene.

Dette betyr at dersom deres barn har vært på ferie i ett av landene som er definert av Folkehelseinstiuttet i denne lenken, så kan ikke barna gå i barnehage eller på skole før 14 dager etter hjemkomst. Dette gjelder uavhengig av om barna har symptomer på sykdom. Ordningen vil ha tilbakevirkende kraft, som innebærer at noen barn kan ha vært i barnehage/skole forrige uke, men vil måtte være hjemme uken som kommer.

 

Sola kommune følger fortløpende de anbefalingene som kommer fra Folkehelseinstituttet.