Skoler, SFO, barnehager og kultur- og idrettsanlegg stenges

 

Skoler og barnehager i Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg og Sola stenges fra og med fredag 13. mars.

Kommunene har plikt til å opprettholde elevenes opplæringsrett. Det innebærer at skolene så langt det er mulig vil tilrettelegge for at elevene får et tilbud i perioden. Elever i solaskolen bruker Chromebook, og kommunikasjon mellom lærer og elev vil være basert på e-post og digitale plattformer.

Omsorgstilbud til barn av helsepersonell og andre i kritiske samfunnsfunksjoner

Kommunen vil ha et omsorgstilbud ved den enkelte skole og barnehage innenfor ordinær åpningstid, som sikrer at foresatte der begge enten er helsepersonell eller i andre kritiske samfunnsfunksjoner kan gå på jobb. Dette tilbudet vil være på plass fra fredag 13. mars.

Kritiske samfunnsfunksjoner er:

Styring og kriseledelse

Forsvar

Lov og orden

Helse og omsorg

Redningstjeneste

IKT-sikkerhet i sivil sektor

Natur og miljø

Forsyningssikkerhet

Vann og avløp

Finansielle tjenester

Kraftforsyning

Elektroniske kommunikasjonstjenester

Transport

Satellittbaserte tjenester

Apotekene

For barn med store avlastningsbehov, vil kommunen gjøre individuelle vurderinger for å ivareta de aktuelle familiene.

Følg med på kommunen sine hjemmesider:

https://www.sola.kommune.no/