Dagsrytmen

Dagsrytme
Klokkeslett Aktivitet
07.15 Barnehagen åpner
07.30-08.30 Frokost
09.30 Aktivitet inne/ute
11.00/11.30 Lunsj
11.30 Hviletid, aktivitet inne/ute
13.30 Fruktmåltid
14.30 Aktivitet inne/ute
16.30 Barnehagen stenger