Velkommen til Valhaug

Valhaug er en avdeling med 12 barn mellom 3 og 5 år. 

Hva kjennetegner oss?

Alle barn skal oppleve en god og trygg hverdag, med mye lek sammen med venner. De skal oppleve læring igjennom lek og sosialt samspill, og de skal få oppleve glede og humor, varme og omsorg. De skal lære noe om konfliktløsning, normer, verdier og holdninger.
Barna skal få mange forskjellige opplevelser, de skal få være kreative og være med på hverdagsaktiviteter. Alle skal føle seg sett og respektert for den de er.

Gjennom alt dette skal barna tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger, som er i den gode barndom.

I tillegg er barns medvirkning/medbestemmelse, lek, humor, glede, sosial kompetanse og engasjert personale viktig for en god barndom i barnehagen.

Ta gjerne en titt under aktuelt fra avdelingen for å finne litt bilder.

Kontaktinfo

Ragnhild Wold
Konstituert pedagogisk leder

Åpningstider

Mandag - fredag: 07.15 - 16.30