Satsingsområder

Her er våre satsningsområder:

Reggio Emilia inspirert

For mer informasjon se Årsplanen for Tjelta barnehage.

Inkluderingsprosjektet

I Tjelta har vi et stort fokus på lek og det å være i inkludert. Vi har fokus på å legge til rette for lek, sette ut spor som barna vil følge og undre seg over. Barnehagen skal sørge for at de får gode møteplasser både inne og ute, og at disse møteplassene er rike på innhold. For mer informasjon se Årsplanen for Tjelta barnehage.