Klipping av hekker og busker

Hekker, busker og trær på din eiendom må ikke vokse ut i fortau og vei. Spesielt før skolestart er det viktig at du du klipper vegetasjonen på eiendommen din slik at bilister ikke overser gående skolebarn og syklister.

Regler for trafikksikker vegetasjon

  • Hekker, busker og trær skal klippes slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
  • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn en halv meter.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i veibanen på grunn av vegetasjon.
  • Vegetasjon skal ikke skjule gatelys, trafikkskilt eller andre typer skilt.
  • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av vegetasjonen.
  • Greiner fra trær skal henge minst 3,5 meter over fortau og sykkelfelt. Høyden over selve veibanen skal være minst 4,7 meter. Greiner skal ikke nå opp til ledninger.
  • Når du har klippet hekken, må du rydde opp greiner og blader. 
Bli kvitt hageavfallet gratis

Du kan bestille gratis henting av grovavfall (hageavfall) på hentavfall.no. Velg Sola kommune. Hageavfallet kan også leveres gratis på gjenvinningsstasjonen IVAR på Forus. IVAR foretrekker at du leverer hageavfallet løst. Hvis du ønsker å bruke sekker til hageavfallet, skal de være gjennomsiktige. I tillegg kan du levere gratis hageavfall på La Sola skinne-dagene. 

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk?

Du kan få en lapp i postkassen med beskjed om å klippe. Blir vegetasjonen fortsatt ikke klippet, vil du få pålegg med tidsfrist. Blir ikke fristen holdt, vil kommunen sørge for å gjennomføre klippingen for din regning. 

Når naboens hekk er problemet

Ta deg en vennlig prat med naboen og henvis til denne informasjonen. Kontakt kommunen hvis problemet vedvarer.

Kommunens hekker og busker

Ser du at kommunen selv trenger en påminnelse om at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes, kan du melde fra om dette på meldingstjenesten VOF.