Gravetillatelse/Arbeidsvarslingsplan

Du må søke om arbeids- eller gravetillatelse hver gang du skal i gang med et gravearbeid, og du må sende inn en ferdigmelding etter at gravarbeidet er ferdig.

Søk om gravetillatelse

Send inn en gravemelding her før du starter gravearbeidet.

Behandling av gravesøknad koster 1200,- (ikke mva. pliktig) som du får på faktura. 

Søk om arbeidsvarslingsplan

Send inn en arbeidsvarslingsplan her før du starter arbeidet.

Ved større/avanserte arbeidsvarslingsplaner kan det legges ved excel-fil.

Send inn ferdigmelding

Send inn en ferdigmelding her etter at gravearbeidet er ferdig.