Nye veinavn

Har du innspill?

Her kan du sende innspill til nye veinavn som har blitt vedtatt: epost@sola.kommune.no
eller per post til Sola kommune, postboks 99, 4097 Sola.

Dersom vi mottar innspill blir navnesaken sendt til ny behandling.

Husk å sende ditt innspill innen fristen som er satt for hvert enkelt vedtak.

Kontaktinfo

Bjørg Elin Slettjord
Geodata / Kart og oppmåling
Tlf: 51 65 34 18