Vedlikehold av vei

Hvem skal du kontakte?

Veitype Ansvar for kjørebane Ansvar for gangsti Telefon
Riksveier Statens vegvesen Statens vegvesen  
Fylkesveier, veier Statens vegvesen    
Fylkesveier, gangsti   Kommunen 51 65 33 00 / 957 76 543
Kommunale veier Kommunen Kommunen 51 65 33 00 / 957 76 543
Private/fellesprivate veier Private eiere Private eiere  
Feil på gatelys alle veier Lyse Lyse 51 90 80 90


Vedlikehold om vinteren

Kommunen har en egen vakttelefon for vinterberedskap. Denne er åpen utenom rådhusets kontortid. 

  • Vintervedlikehold og brøyting av kommunale veier/gangstier/fortau: Tlf. 945 08 766
  • Vintervedlikehold av kommunens parkeringsplasser: Tlf. 456 38 976

Strøsand til glatte veier

Om vinteren kan du hente saltblandet strøsand til bruk på veier og gangstier. Dette er et gratis tilbud til kommunens innbyggere (kun til privat bruk).


Containerne med strøsand står på følgende steder:

  • miljøstasjonen på Skadberg (ved Bunnpris)
  • miljøstasjonen i Tananger (Gamle Tananger kirke)

Kart