Vedlikehold av vei

Hvem kan du kontakte?

Veitype Ansvar for kjørebane Ansvar for gangsti Telefon
Riksveier Statens vegvesen Statens vegvesen  
Fylkesveier, veier Statens vegvesen    
Fylkesveier, gangsti   Kommunen 51 65 33 00 / 957 76 543
Kommunale veier Kommunen Kommunen 51 65 33 00 / 957 76 543
Private/fellesprivate veier Private eiere Private eiere  
Feil på gatelys alle veier Lyse Lyse 51 90 80 90


Vedlikehold om vinteren

Om vinteren strør og brøyter vi kommunale veier i Sola kommune. 

Hvor brøyter og strør vi først? 

Vi prioriterer først alle veier hvor det kjører kollektivtrafikk, i tillegg til en rekke gang- og sykkelstier. Kommunen tar hånd om alle kommunale veier i kommunen. 

Gangsti fra grensen til Hafrsfjord, Grannessletta, Åsenvegen fra Sandesletta til Forus, Skadbergveien fra rundkjøringen ved Åsenhallen og helt ned til Bunnpris ved Forusbeen er prioriterte gang- og sykkelstier, og deretter Forusbeen til Bærheim.

Hva med fylkeskommunale veier og riksveier? 

En rekke veier og gangstier er det Statens vegvesen som har ansvar for å brøyte og vedlikeholde. Ønsker du å varsle om glatte veier eller annet vedlikehold, skal du dermed ringe Statens vegvesen på telefon 175

Vakttelefon om vinteren 

Kommunen har en egen vakttelefon for vinterberedskap. Denne er åpen utenom rådhusets kontortid. 

  • Vintervedlikehold og brøyting av kommunale veier/gangstier/fortau: Tlf. 945 08 766
  • Vintervedlikehold av kommunens parkeringsplasser: Tlf. 456 38 976

Hjelp brøytebilen med å komme fram

Feilparkerte biler som står i veikanten kan gjøre det vanskelig for brøytemannskapet å komme fram for å måke eller strø. Når det står biler parkert på sidene av smale veier, blir det ikke plass til brøytebilen. Ta derfor hensyn til brøyte- og strømannskapet når du parkerer.

Kontainere med strøsand til privat bruk 

Om vinteren kan du hente saltblandet strøsand til bruk på veier og gangstier. Dette er et gratis tilbud til kommunens innbyggere 
Kontainerne med strøsand står på følgende steder:
  • Miljøstasjonen i Solakrossen (ved Snadderbua). 
  • Miljøstasjonen i Tananger (Gamle Tananger kirke)

Disse blir først satt ut når gradestokken nærmer seg frysepunktet. Strøsanden som tidligere sto på Skadberg er flyttet til Solakrossen, ettersom det graves i området. Vi fyller på med jevne mellomrom. 

Meld fra til kommunen om glatte veier 

Ved å melde feil til kommunen kan du informere om veier der det er behov for måking eller strøing. Vi setter også pris på om du melder fra hvis du finner en kontainer som er tom for strøsand. 

Kart