Aktuelt

 • 23.01.2019

  Morsmålsdagen 21. februar 2019

  Den internasjonale morsmålsdagen feires 21. februar over hele verden. Bli med og synliggjør det språklige mangfoldet i din barnehage. Du finner tips og idéer til hvordan dagen kan markeres her.

   

   
 • 03.12.2018

  NAFO - konferanse 2018

  NAFO konferansen 2018 ble avholdt på Oslo Met 19. og 20. november. Temaet for konferanse var "Mangfold i barnehage og skole". Første del av dagen inneholdt plenumsforedrag for alle deltakerne. Etter lunsj delte deltakerne seg i egne sesjoner for skole og barnehage. Du finner presentasjonene fra innleggene her. Opptak av plenumsforedragene og skole-sesjonen finner du her.
 • 29.11.2018

  Flerspråklighet i vår tid

  Språk i Norge- kultur og infrastruktur er en rapport som Språkrådets framtidsutval har overlevert kulturministeren.

  "Utvalet meiner at fleirspråklegheit i større grad må sjåast som og verdsettast som ein ressurs, både for den enkelte og for samfunnet som heilskap". Språklig mangfold er ikke noe nytt her i landet, men de språk som brukes er i endring. Rapporten beskriver det flerspråklige Norge og benytter begrepene "den gamle og den nye flerspråkligheten".

  Du kan lese rapporten her.