Aktuelt

  • 14.06.2018

    Kompetanse for mangfold - Delingskonferanse gjennomført 23. mai 2018

    I Sola har deltakende enheter vært barnehagene Risnes, Sande, Snøde og Solstrålen, Haga skole og Sola Voksenopplæring. Kompetanse for mangfold er en barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling der hele personalet deltar og hvor målet er utvikling av kompetanse knyttet til flerkulturell pedagogikk.
  • 21.02.2018

    Gratulerer med morsmålsdagen!

    Språklig mangfold - en berikelse for hele barnegruppen! Vi har over 50 språk representert i barnehagene i Sola og barnehagens arbeid består i å støtte flerspråklige barn til å bruke morsmålet sitt og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norskspråklige kompetanse.