Aktuelt

 • 14.06.2018

  Kompetanse for mangfold - Delingskonferanse gjennomført 23. mai 2018

  I Sola deltar barnehagene Risnes, Sande, Snøde og Solstrålen, Haga skole og Sola Voksenopplæring. Kompetanse for mangfold er en barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling der hele personalet deltar og hvor målet er utvikling av kompetanse knyttet til flerkulturell pedagogikk.
 • 21.02.2018

  Gratulerer med morsmålsdagen!

  Språklig mangfold - en berikelse for hele barnegruppen! Vi har over 50 språk representert i barnehagene i Sola og barnehagens arbeid består i å støtte flerspråklige barn til å bruke morsmålet sitt og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norskspråklige kompetanse.
 • 03.01.2018

  Morsmålsdagen 21. februar 2018

  Den internasjonale morsmålsdagen feires 21. februar over hele verden. Nasjonalbiblioteket, ved Det flerspråklige bibliotek (DFB), ønsker å inspirere bibliotek, skoler og barnehager til å delta med en aktiv markering av dagen.