Aktuelt

 • 13.05.2020

  17. mai - Norges Nasjonaldag

  Vi har mange tradisjoner knyttet til feiringen av Norges nasjonaldag. Tema morsmål er en ressursside som har aktuelt oversatt materiale og informasjon om 17. mai, Her kan du lese mer om nasjonaldagens historie, feiring, festdrakter og sanger knyttet til festdagen. Les mer her
 • 23.03.2020 Vaske hender

  Smittevernregler og håndvask i barnehagen

  Vask hender- plakat med tekst oversatt til flere språk. Noen språk har også lydfiler tilknyttet plakaten. En fin mulighet til å løfte fram språkmangfoldet i barnehagen og gi støtte til barns morsmål. Smittevernregler på flere språk fra FHI (Folkehelseinstituttet). Brosjyre og video med generell informasjon om koronaviruset på flere språk.
 • 07.10.2019

  Plan for organisering og kvalitet i barnehagens arbeid med mangfold i barnehagen

  Det ble høsten 2019 utarbeidet et grunnlagsdokument for arbeid med barn og familier med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehager i Sola kommune. Målet med planen er å sikre kvalitet og et likeverdig tilbud til alle minoritetsspråklige barn uavhengig av hvilken barnehage de går i. Planen er todelt hvor første del omhandler organisering av tilbudet fra kommunen knyttet til barnehagebasert kompetanseutvikling og en helhetlig og inkluderende pedagogisk praksis. Andre del er utformet som et ressurshefte for ansatte i barnehagen og danner utgangspunkt for barnehagens samarbeid med fagutvikler / veileder flerkultur. Du finner dokumentet under Planer