Jobb i Sola kommune

Sola skal være et godt sted å bo og jobbe i. Vi tilbyr meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver.

Velkommen som jobbsøker!

Alle ledige stillinger Bli lærling Jobb i skole  Jobb i barnehage 

Vil du være med å påvirke?

Du kan si din mening og påvirke beslutninger om det som skjer i ditt nærmiljø.

Slik kan du påvirke  Politisk møteplan  Innsyn  Kommune-TV

 

 

Meld feil

Du kan melde om feil og mangler på vann og avløp, renovasjon, natur og miljø, idrettsanlegg, dagsturhytta, uteområder, veier og sykkelstier.

Meld om feil