Om oss

Sola fritid er en del av kultursektoren i Sola. Vi ledes av fritidssjef, og jobber på tvers av kultur- og oppvekstsektoren for å bidra til trygge og gode møteplasser for innbyggerne.  Våre målgrupper er først og fremst barn, ungdom og mennesker med behov for tilrettelagte fritidstilbud. For å skape de gode møteplassene jobber vi aktivt med ungdomsmedvirkning og tverrfaglig samarbeid på tvers av kultur og andre virksomheter.  Vi jobber sammen med hverandre, med lag og organisasjoner, oppvekstaktører, frivilligheten - alle som bidrar til at du skal få oppleve meningsfulle fritidsaktiviteter.  

Arbeidet vårt er forankret i Fritidserklæringen, som bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter. Fritidserklæringen sier at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og lek som passer for barnets alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og unge inkludert i fellesskap og opplever tilhørighet og mestring. Utfordringer som språk, økonomi, kultur, sosiale utfordringer og hjemmeforhold skal ikke være et hinder for deltakelse i vår kommune. Vi har derfor medarbeidere som tar et ekstra ansvar for å sikre et mangfolds- og inkluderingsperspektiv i fritidsaktiviteter for innbyggerne i Sola.

 På regjeringen.no kan du lese mer om Fritidserklæringen. 

En meningsfull fritid er viktig for alle innbyggere! Derfor jobber våre medarbeidere og samarbeidspartnere for trygge og inkluderende oppvekst- og fritidsmiljø.  

Med vennlig hilsen  

 

Irmelin Sangolt Tjelflaat fritidssjef