Om oss

Sola fritid er en del av kultursektoren i Sola. Vi ledes av fritidssjef, og jobber på tvers av både kultur- og oppvekstsektoren for å bidra til trygge og gode møteplasser for innbyggerne. For å skape de gode møteplassene jobber vi aktivt med ungdomsmedvirkning og tverrfaglig samarbeid på tvers av kultur og andre virksomheter.     

Vi jobber sammen med hverandre, med lag og organisasjoner, oppvekstaktører, frivilligheten, ja, med alle som bidrar til at du skal få oppleve meningsfulle fritidsaktiviteter.  

Fritidserklæringen sier at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og lek som passer for barnets alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og unge inkludert i fellesskap og opplever tilhørighet og mestring. Utfordringer som språk, økonomi, kultur, sosiale utfordringer og hjemmeforhold skal ikke være et hinder for deltakelse i vår kommune. Vi har derfor medarbeidere som tar et ekstra ansvar for å sikre et mangfolds- og inkluderingsperspektiv i fritidsaktiviteter for innbyggerne i Sola.

En meningsfull fritid er viktig for alle innbyggere! Derfor jobber våre medarbeidere og samarbeidspartnere for trygge og inkluderende oppvekst- og fritidsmiljø.  

Med vennlig hilsen  

 

Irmelin Sangolt Tjelflaat fritidssjef