Tilrettelagt fritid

Tilrettelagt fritid jobber med å gi et fritidstilbud til deg som trenger hjelp og støtte for å oppnå en meningsfull fritid i hverdagen. 

Fritidskontakttjenesten planlegger, gjennomfører og følger opp tilbudet om individuell fritidskontakt (støttekontakt) og aktivitetsgrupper

Styrkede fritidsklubber - Juniorklubben (8-15 år), onsdagsklubben (12 år og oppover) og fredagsklubben (12 år og oppover).

Søk om å få fritidskontakt her

Aktuelt

Hva skjer?