Tilgjengelighet

Innholdet i våre digitale kanaler skal være mulig å bruke og forstå av alle.

På uustatus.no finner du tilgjengelighetserklæringen for sola.kommune.no.

Tilgjengelighetserklæringen på sola.kommune.no gjelder for:

 

Tilgjengelighetserklæring for apper

 

Erklæringer for andre nettsteder, som Sola kommune har ansvar for, finner du på de respektive nettsidene:

Slik arbeider vi

Kommunikasjonsteamet i avdeling for innbygger og politikerkontakt har systemansvar for sola.kommune.no.  De ulike virksomhetene er ansvarlige for eget innhold på nettsidene.

Dagens nettsted ble etablert i 2016, og fikk nytt design i juni 2023. Universell utforming og et klart språk er hele tiden sentralt i arbeidet. Alle nettredaktører får opplæring i universell utforming og et klart og tydelig språk. Utviklingsarbeid skjer i samarbeid med Acos, vår leverandør på nettløsningen.

I arbeidet med å gjøre nettløsninger og digitale kanaler tilgjengelige, prioriterer vi:

  • opplæring/kursing i universell utforming og klarspråk
  • rette feil fortløpende
  • innhold direkte i nettløsningen i stedet for å publisere pdf-filer