Personvernerklæring

Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte av kommunen, og at du kjenner til hvilke rettigheter du har etter personopplysningsloven. Personvernerklæringen under inneholder generell informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i personopplysningsloven.

Behandlingsansvarlig

Sola kommune ved rådmann er ansvarlig for behandling av personopplysninger i kommunen.

Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger?

Personopplysninger samles inn og blir behandlet for at Sola kommune skal være i stand til å utføre lovpålagte og andre oppgaver kommunen tilbyr, og for å kunne saksbehandle henvendelser vi får.

Ansvar

Sola kommune har ansvar for å gjennomføre sine plikter, innfri innbyggernes rettigheter og løse de oppgavene som er lagt til kommunen gjennom lover og retningslinjer. Vi har også ansvar for å følge opp og kontrollere tjenester, ytelser og utbetalinger.

Dersom vi ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre lovpålagte oppgaver, vil du bli informert om at det er frivillig å gi fra deg opplysningene, og hva som er formålet med behandlingen av personopplysningene.

Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysninger innhentes primært fra deg selv. Om nødvendig kan vi også hente opplysninger fra Folkeregisteret, Brønnøysundregisteret og andre instanser som helsepersonell, arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, pensjonsselskap eller andre offentlige myndigheter.

Vi ønsker å svare digitalt på henvendelser. Det krever at vi må være sikre på at mottakeren er rett person. Du blir derfor bedt om å fylle inn fødselsnummer i enkelte skjema. Alle personopplysninger vil bli behandlet fortrolig og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling av saken innsendelsen gjelder. Fødselsnummer vil aldri vises på offentlig tilgjengelige dokumenter.

Hva bruker vi opplysningene til?

Opplysninger som hentes inn skal kun brukes til det formålet de er hentet inn for, med mindre vi har lovlig grunnlag for å bruke dem til andre formål i tillegg.

Ansatte har tilgang til personopplysninger etter tjenstlige behov. Kun ansatte som har tjenstlige behov skal ha tilgang til opplysningene.

Lagring

Opplysninger skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt brukt til. Vi har likevel plikt til å oppbevare opplysninger der arkivloven eller annen lovgivning stiller krav om det.

Vi har internkontroll for å sikre korrekt håndtering og sikring av personopplysninger. Personopplysninger blir behandlet i flere IT-systemer, som alle har strenge krav til informasjonssikkerhet og lagring. All tilgang til IT-systemene er tilgangsstyrt, og trafikken blir logget.

Hvordan sikres opplysningene?

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår over sikker kryptert linje (SSL) til vårt mottakssenter. Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene. Personopplysninger blir behandlet konfidensielt og ditt personvern bli ivaretatt.

Kommunens fagsystemer sikres i henhold til gjeldende krav, ut fra innhold og risiko.

Dine rettigheter

Alle har rett til generell informasjon om Sola kommunes behandling av opplysninger.

Alle har rett på innsyn i de opplysningene som er registrert om en selv.

Dersom opplysningene er feil, kan du kreve at de blir rettet eller noen ganger slettet. Dersom opplysningene er innhentet utelukkende på grunnlag av samtykke, kan dette samtykket trekkes tilbake. Kravet skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kommunens nettside

Når du besøker nettsiden vår, etterlater du deg spor. Nettleseren sender automatisk opplysninger til våre systemer hver gang du ber om å få vist en side eller fyller ut et skjema. Opplysningene blir først og fremst brukt til å lage statistikk over trafikk på hjemmesiden.

Vi bruker Google Analytics for å analysere bruk av nettstedet vårt, slik at vi kan forbedre nettsiden. Google lagrer all data fra Google Analytics på egne servere. Google deler ikke ut data uten vårt samtykke, med unntak av gitte avgrensede situasjoner, som når loven krever det. Vi har aktivert en IP-maskering i sporingskoden for å styrke personvernet.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, som sola.kommune.no. De blir brukt for å gi deg tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i en informasjonskapsel kan bli brukt til å spore internettbruken din.

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor andre, vil de aktuelle registrerte personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. Relevante personopplysninger kan utleveres til tredjeparter som vi samarbeider med, for at vi skal kunne utføre de oppgavene og tjenestene vi er pålagt å utføre.

Vi ønsker svare digitalt på innsendt henvendelse via SvarUt . Løsningen bruker Altinn og ID-porten, og er godkjent for forsendelser med personsensitivt innhold.

Kontakt

Du kan når som helst henvende deg til Sola kommune og be om innsyn i egne opplysninger.

Henvendelser

Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, kan du kontakte Sola kommune på epost@sola.kommune.no eller på telefon 51 65 33 00. 

Personvernombudet treffes på personvernombud@sola.kommune.no.

Kontaktinfo

Sola kommune
Tlf: 51 65 33 00
Personvernombud