Priser

per januar 2023

Priser
Tilbud Pris
Instrumentopplæring 1994,- pr semester
Sang 1994,- pr semester
Musikkterapi 1994,- pr semester
Instrumentopplæring for korpsmedlemmer 1487,- pr semester
Dans - alle sjangre 1383,- pr semester
Teater 1383,- pr semester
Tilrettelagt teater - Kanonklovnene 1383,- pr semester
Kor 1383,- pr semester
Forsøksprosjekt visuell kunst 1383,- pr semester 359,- materialutgift
12 ukers kurs (musikklek SFO Skadberg) 726,- per kurs
Søskenmoderasjon -233,-
Instrumentleie 346,- pr semester
Samspilltilbud for eksisterende elever 726,- pr semester
Fordypning i musikk Ordinær kontingent + 1994,- pr semester


Friplasser:

Vi ønsker at alle barn og ungdom som ønsker å gå i kulturskolen skal få mulighet til dette.
For de som har behov, så har kulturskolen til rådighet 20 friplasser.
Økonomi skal ikke være til hinder for å få plass hos oss.
Ønsker du mer informasjon om denne ordningen, så er det bare å ta kontakt med Elisabeth L. Berg
e-post: elisabeth.losnegard.berg@sola.kommune.no  eller på telefon: 51 65 34 61 

For å få innvilget friplass må dere ha vært i dialog med kulturskolen innen:
1. februar (vårsemester), 1.september (høstsemester).
Friplasser gis for ett år om gangen.