Priser

per januar 2024

Priser
Tilbud Pris
Instrumentopplæring 2080,- pr semester
Sang 2080,- pr semester
Musikkterapi 2080,- pr semester
Instrumentopplæring for korpsmedlemmer 1551,- pr semester
Dans - alle sjangre 1442,- pr semester
Teater 1442,- pr semester
Tilrettelagt teater - Kanonklovnene 1442,- pr semester
Kor 1442,- pr semester
Visuell kunst 1442,- pr semester 374,- materialutgift
12 ukers kurs (musikklek SFO Skadberg) 757- per kurs
Søskenmoderasjon -243,-
Instrumentleie 374,- pr semester
Samspilltilbud for eksisterende elever 757,- pr semester
Fordypning i musikk Ordinær kontingent + 2080,- pr semester

Rabatt på dans (nytt fra høsten 2024): 

Elever som går på flere dansepartier, får rabatt fra og med parti nr 2.  

Kr. 100,- rabatt på danseparti nr.2  
Kr. 200,- rabatt på danseparti nr.3  
Kr. 300,- rabatt på danseparti nr.4 
 

Friplasser:

Husholdninger med lavere samlet inntekt enn 550 000 kroner kan søke kulturskolen om friplass.
Kulturskolen har 20 friplasser til rådighet. 
For å kunne søke om friplass, må du først ha fått tildelt plass i kulturskolen. 
Når du får plass, sender du epost til rektor med kopi av siste skattemelding. 
For mer informasjon, kontakt rektor eller konsulent.

Rektor: Lilli Anne J. Grong
Tlf.: 959 19 375 
E-post: lilli.grong@sola.kommune.no

eller
Elisabeth L. Berg
Telefon: 51 65 34 61 
E-post: elisabeth.losnegard.berg@sola.kommune.no  

For å få innvilget friplass må dere ha vært i dialog med kulturskolen innen:
1. februar (vårsemester), 1.september (høstsemester).
Friplasser gis for ett år om gangen.