Priser

Priser
Tilbud Pris
Instrumentopplæring 1877,- pr semester
Sang 1877,- pr semester
Musikkterapi 1877,- pr semester
Instrumentopplæring for korpsmedlemmer 1399,- pr semester
Dans - alle sjangre 1301,- pr semester
Teater 1301,- pr semester
Tilrettelagt teater - Kanonklovnene 1301,- pr semester
Kor 1301,- pr semester
Forsøksprosjekt visuell kunst 1301,- pr semester 338,- materialutgift
12 ukers kurs (musikklek SFO Skadberg) 700,- per kurs
Søskenmoderasjon 225,-
Instrumentleie 338,- pr semester
Samspilltilbud for eksisterende elever 700,- pr semester
Musikkteori (fra høsten 2020) 350,- pr semester
Fordypning i musikk Ordinær kontingent + 1877,- pr semester
Fordypning Teater 1301,- per semester


Friplasser:

Vi ønsker at alle barn og ungdom som ønsker å gå i kulturskolen skal få mulighet til dette.
For de som har behov, så har kulturskolen til rådighet 20 friplasser.
Økonomi skal ikke være til hinder for å få plass hos oss.
Ønsker du mer informasjon om denne ordningen, så er det bare å ta kontakt med Elisabeth L. Berg
e-post: elisabeth.losnegard.berg@sola.kommune.no  eller på telefon: 51 65 34 61 

For å få innvilget friplass må dere ha vært i dialog med kulturskolen innen:
1. februar (vårsemester), 1.september (høstsemester).
Friplasser gis for ett år om gangen.