Om Sola kulturskole

Hvor er vi?

Sola kulturskole er sentralt plassert i kulturhuset i Sola sentrum, og har over 800 elevplasser innenfor ulike kurs i musikk, dans, teater/drama og visuell kunst/billedkunst.

Deler av undervisningen foregår også andre steder i Sola kommune:

  • Tananger kulturstasjon 
  • Storevarden skole
  • Haga skole
  • Skadberg skole
  • Håland skole
  • Dysjaland skule 
  • Kornbergveien 23

Hvem kan gå på kulturskolen?

Kulturskolen er i hovedsak for barn og unge i Sola Kommune i alderen 4-19 år.

Hva kan du oppleve hos oss? 

Her kan du oppleve mestring og skaperglede! Gjennom musikk, teater, dans og visuell kunst får du muligheten til å utfolde deg kreativt sammen med andre barn og ungdommer med samme interesser som deg. Vi har også tilrettelagte tilbud innenfor musikkterapi og drama/teater.

Sola kulturskole er med i mange tverrfaglige samarbeidsprosjekter, noe som gjør oss til et lokalt ressurs- og kompetansesenter for barnehager, grunnskolen og kulturlivet i Sola kommune.   

Her kan du se en kort film om kulturskolen på syv forskjellige språk (udir.no).

Film om kulturskolen laget av Norsk kulturskoleråd Rogaland.

Spilleoppdrag og kunstneriske innslag

Sola kulturskole mottar i løpet av sesongen henvendelser om elever kan opptre med kunstneriske innslag på ulike arrangementer.

Våre elever kan bidra med kortere innslag på 10-15 minutter til møter, åpning av konferanser eller lignende. Sola kulturskole tar et lite honorar for slike oppdrag, normalt kr. 2000,- mer ved større ensembler. Pengene går tilbake til aktiviteter for elevene.

Henvendelsen bør komme minst 2 uker før arrangementet avvikles. 
Vi har behov for å vite hvor det er, lengde og gjerne type innslag og om det er tilgjengelig piano på stedet.  Ta kontakt på epost til sola.kulturskole@sola.kommune.no