Om Sola kulturskole

Hvor er vi?

Sola kulturskole er sentralt plassert i kulturhuset i Sola sentrum, og har over 800 elevplasser innenfor ulike kurs i musikk, dans, teater/drama og visuell kunst/billedkunst.

Deler av undervisningen foregår også andre steder i Sola kommune:

  • Tananger kulturstasjon 
  • Storevarden skole
  • Haga skole, Skadberg skole
  • Håland skole
  • Dysjaland skule 
  • Studio S (nye lokaler i tidligere Skjalgstova barnehage)

Hvem kan gå på kulturskolen?

Kulturskolen er for barn og unge i Sola Kommune i alderen 4-19 år.

Hva kan du oppleve hos oss? 

Her kan du oppleve mestring og skaperglede! Gjennom musikk, teater, dans og visuell kunst får du muligheten til å utfolde deg kreativt sammen med andre barn og ungdommer med samme interesser som deg. Vi har også tilrettelagte tilbud innenfor musikkterapi og drama/teater.

Sola kulturskole er med i mange tverrfaglige samarbeidsprosjekter, noe som gjør oss til et lokalt ressurs- og kompetansesenter for barnehager, grunnskolen og kulturlivet i Sola kommune.   

Her kan du se en kort film om kulturskolen på syv forskjellige språk (udir.no).

Film om kulturskolen laget av Norsk kulturskoleråd Rogaland.