Slik søker du

Registrerer du deg for første gang?

Hvis du registrerer en ny elev, trykk "Ny elev", og du vil komme videre til søknadsskjemaet. 
Vær nøye med å fullføre alle trinnene i søknadsskjemaet. 
Du vil få en bekreftelse på e-post når søknaden er sendt inn.
Her søker du om plass på Sola kulturskole (Du blir videresendt til en innloggingsportal.)

Allerede registrert?

Hvis du har registrert eleven hos oss tidligere, logg inn med brukernavn og passord som du har fått på e-post, 
eller logg inn ved bruk av Bank ID. 
Velg "påmelding" på menyen øverst. Her kan du søke eleven inn på flere fag.
Allerede registrert, logg inn via denne lenken