Fløyteensemble

 

Fløyteensemble er et samspilltilbud for fløyteelever ved kulturskolen som ønsker å utvikle seg videre ved å spille sammen med andre. Som en del av en samspillgruppe får du mulighet til å delta på flere konserter og opptredener i løpet av året. 

Hvem kan delta? 

Alle som får fløyteundervisning på kulturskolen kan søke om å være med i fløyteensemble. Gruppen blir satt sammen i samråd med lærer ut ifra pedagogiske og praktiske hensyn. 

 

Hva trenger du? 

Du trenger ikke noe mer enn det du allerede har til vanlig instrumentalundervisning – et instrument å øve på hjemme. 

 

Hvor og når er undervisningen? 
Grunnet manglende elevgrunnlag vil fløyteensemble ikke være et aktivt fag fra høsten 2020. 
Det er likevel mulig å melde seg på ventelisten i faget.  
Lærer: Cynthia

 

Klikk for stort bilde