Fritidskortet

Fritidskort for barn og unge 

Fra januar 2024 får alle barn og unge mellom 6 og 16 år inntil 2000 kroner per år som skal dekke kostnader til fritidsaktiviteter. Ordningen er universell, det vil si at den gjelder for alle barn og unge i aldersgruppen, så lenge de er bosatt i Sola kommune. 

Spørsmål og svar om fritidskortet

Aktuelt