Samtidsdans (moderne)

Samtidsdans, også kjent som moderne dans, er i stadig utvikling og preget av tiden vi lever i. Her får eleven utfordret seg både fysisk og kreativt. Vi jobber med å finne kreative og nye måter å bevege oss på, og i motsetning til ballett jobber vi her mye med tyngdekraften og gulvarbeid. Samtidsdans er en raskt voksende kunstform, og en spennende dansestil å utforske og utfolde seg innen.

Hva gjør vi på timen?

På timene jobber vi med grunnleggende teknikk, dynamikk, styrke og kondisjon, og improvisasjon og skapende arbeid. Vi bruker variert og spennende musikk, ofte utenfor hitlistene. 

Elevene får også mulighet til å opptre på små og store arrangementer, både i nærmiljøet og på kulturhuset.

Hvem kan delta?

Danseundervisningen er organisert gruppevis etter alder: 5.-7. klasse og 8. klasse - VGS og oppover. I den eldste gruppen anbefaler vi at eleven har drevet med dans tidligere.

Alle våre dansetimer passer for både gutter og jenter som like å danse og bevege på seg, og danselæreren tilpasser timen etter elevgruppen og deres nivå.

Hvor og når er undervisningen?

Undervisning i dans foregår i kulturskolens nye lokaler i Kornbergveien 23. 

Samtidsdans 5.-7. klasse: Tirsdager kl. 15.30-16.30

Samtidsdans VGS+: Torsdager kl. 17.30-19.00

Kontaktinfo

Sola kulturskole
E-post
Telefon +47 51 65 34 61

Adresse

Studio S
Kornbergvegen 23
4050 Sola