Musikkterapi

Musikkterapitilbudet ved Sola kulturskole ønsker å fremme musikkglede og kompetanse, livskvalitet og helse til barn og unge som trenger tilpasset tilbud. Elever som søker plass på musikkterapi må ha spesialpedagogisk tiltak i skole/barnehage. 

Hva gjør vi på timen?

Gjennom musikalsk samhandling, sang/stemmebruk, bevegelse, lytting og ulike instrumenter jobber vi med å:

• utvikle oppmerksomhet og konsentrasjon

• styrke identitet, selvfølelse og tilhørighet

• gi hjelp til å uttrykke seg gjennom følelser og språk

• fremme humor og kreativ energi

• utvikle mentale og fysiske ferdigheter

• skape mulighet og rom for endring og utvikling

  • fremme musikalske ferdigheter

Timene undervises av lærer med utdanning som musikklærer, spesialpedagog og musikkterapeut. Undervisningen foregår én til én og varer i 20 minutter.

Sted: Sola kulturhus

 

Fagplan musikkterapi (PDF, 592 kB)