Musikkterapi

Musikkterapi er et tilrettelagt musikktilbud for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse.

Hva gjør vi på timen?

Vi tilpasser timene til den enkelte elev sitt behov. Timene undervises av lærer med utdanning som musikklærer, spesialpedagog og musikkterapeut. Undervisningen foregår én til én og varer i 20 minutter.

Sted: Sola kulturhus