Samspill

Vi har flere samspilltilbud for elever på instrumental og sangopplæring på kulturskolen. Dette er en flott måte å utvikle seg musikalsk, samtidig som du har det gøy og sosialt ved å spille med andre medelever. Hver samspillgruppe har et fast ukentlig øvingstid med en lærer på 1 time. Eksisterende elever på musikk og sang kan søke, hvor sammensetningen av gruppene blir gjort i samråd med lærer ut i fra praktiske og pedagogiske hensyn. Tilbudet er med forbehold om tilstrekkelig elevgrunnlag for å kunne settes i gang. 

Som en del av en samspillgruppe vil du få muligheten til å delta på flere ulike konserter og arrangementer sammen med de du spiller med. 

Pris per semester: 700 kr