Sang

Sang handler mye om deg selv og dine følelser - du er selve instrumentet. Hvert menneske er unikt og slik er det også med stemmene våre. Sangpedagogen prøver å tilpasse all undervisning etter individuelle behov og ønsker, og legger opp undervisningen ut ifra alder og nivå. 

Hva gjør vi på timen?

På sangtimene jobber vi med tilstedeværelse, kroppsbevissthet, og det å lytte til seg selv og andre. Vi jobber med å utforske egne grenser og utvide disse. Det handler også om å bygge opp trygghet til å vise hvem man er.

Elevene lærer om

  • sangteknikk
  • sjanger
  • repertoarkunnskap
  • musikk- og konsertformidling

Kurset inneholder også en enkel innføring i musikkteori og gehørstrening.

Repertoaret (sangene) vi bruker i undervisningen gjenspeiler elevenes egne ønsker, samtidig skal sanglæreren bidra til å utvide repertoaret til eleven.

Elevene får også mulighet til å opptre på små og store arrangementer, både i nærmiljøet og på kulturhuset.

TIPS! Vi anbefaler at elever som tar sangundervisning også deltar i kulturskolens kor.

Hvem kan delta?

Vi tilbyr sangundervisning fra 3. klasse.

Fra 3.-6. klasse er undervisningen organisert i små grupper.

Elever fra 7. klasse og oppover får tilbud om individuell time. Denne varer i 20 minutter.

Gruppetimene er på minimum 30 minutter. Er det flere enn 2 elever på gruppen, utvider vi sangtimen til 45 minutter.

Hvor er undervisningen?

Undervisningen foregår på Sola kulturskole.

Hva trenger du?

Sangeleven trenger å ha en egen perm for å sette inn materiell som leveres ut av sangpedagogen. Denne må tas med på hver time.

 

FAGPLAN VOKAL (PDF, 597 kB)

Kontaktinfo

Sola kulturskole
E-post
Telefon 51 65 34 61

Adresse

Sola kulturhus
Kongshaugveien 32
4050 Sola