Feelgood-styret og crew

Ungdommene vet best hva ungdommene vil. På Feelgood vil vi gjøre det enkelt å bli med å bestemme, og ungdomsmedvirkning er utgangspunktet for alt vi gjør. 

I våre crew kan alle som vil være med. Blir du med i et crew, er det fordi du bryr deg litt ekstra og har lyst til å være med å påvirke hvordan ting skal være.  

Arrangørcrew

Typiske oppgaver for arrangørcrewene, er å planlegge disko-kvelder og andre arrangement på klubben. Crew’ene kan også komme med ønsker om utstyr som man trenger til huset. Det er også crew’ene som former husreglene, sammen med styret, og vi vil gjerne at de skal gå foran som gode eksempler. 

Mange av medlemmene i arrangør-crew’ene har tatt baristakurs og kan stå i kiosken, men det er ikke en forutsetning. 

Alle ungdomshusene har sitt eget arrangørcrew.  

Teknisk crew 

Vi har et felles teknisk crew for hele FeelGood. Les mer her 

Andre crew 

Akkurat nå er det arrangørcrew og teknisk crew, men ved behov og interesse er det mulig å opprette crew også innenfor andre områder. Gi lyd! 

FeelGood styret

Er med og tar med overordna beslutninger knyttet til drift, arrangementer og aktiviteter på FeelGood ungdomshus. De to crew-lederne fra hvert lokale representerer klubben sin i FeelGood-styret.