Fritidskontakttjenesten

  

Hva er Fritidskontakttjenesten?     

 

Fritidskontakttjenesten skal bidra til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid.  

Bistanden kan være både kort- og langsiktig, og målet vil alltid være at innbygger selv deltar på fritidsarenaen. Tjenesten revurderes årlig av tjeneste og koordineringskontoret (TKK). 

 

Hva er en fritidskontakt? 

En fritidskontakt får et oppdrag fra tilrettelagt fritid. Fritidskontakten er sammen med deg i selvvalgt fritidsaktivitet, enten en-til-en eller i et gruppetilbud. Fritidskontakten kan også være en tilrettelegger inn i et lag eller en organisasjon. Her vil målet være at du på sikt kan klare å delta selvstendig i aktiviteten.

Hvem kan få fritidskontakt? 

Du kan søke om å få fritidskontakt på bakgrunn av sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale utfordringer eller nedsatt funksjonsevne. Det er Tjeneste- og koordineringskontoret (TKK) som tildeler tjenesten.  

Hvordan får jeg fritidskontakt?

Du kan søke om fritidskontakt her

Når du har fått et vedtak fra TKK blir du kontaktet av oss i Fritidskontakttjenesten. Vi avtaler et møte for å kartlegge dine/ditt barns behov, ønsker og muligheter. Sammen finner vi ut hvilken av disse løsningene som passer best for deg/ditt barn:

Ledsagerbevis og fritidskontakt 

Tilrettelagt fritid tildeler ledsagerbevis. Et ledsagerbevis brukes for mennesker som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta på kultur og fritidstilbud. Den som er ledsager, får gratis/redusert inngang til kultur- og fritidsarrangementer. En fritidskontakt kan ta i bruk ledsagerbeviset. 

Har du spørsmål? 

Vi vil gjerne at du sender e-post eller ringer oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. 

 

 

 

  

bilde av personal