Slagverk

Slagverkfamilien består av mange spennende instrumenter. Trommer og trommesett er de mest brukte, men også melodiske instrumenter som xylofon, vibrafon, klokkespill og marimba går inn under slagverkfamilien. 

Hva gjør vi på timen?

Elevene blir kjent med hele universet av spennende lyder og rytmer. Slagverkere som spiller i korps får også sin undervisning gjennom kulturskolen.

Elevene får mulighet til å delta på større prosjekter og samspillgrupper, og å opptre på små og store arrangementer, både i nærmiljøet og på kulturhuset.

Hva trenger du?

Alle som får slagverkundervisning i kulturskolen må ha et egnet instrument til å øve på.

Vi anbefaler at eleven har et trommesett med stortromme, hi-hat, skarptromme, cymbaler og tomtoms. Elektrisk trommesett er også et alternativ.

Hvordan er undervisningen organisert?

Undervisningen foregår på Sola kulturskole som enkeltundervisning eller i små grupper. 

Kontaktinfo

Sola kulturskole
E-post
Telefon 51 65 34 61

Adresse

Sola kulturhus
Kongshaugveien 32
4050 Sola