Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis gir deg rett til å ha med en ledsager som slipper å betale for billetten sin. Dette kan for eksempel være på kultur- og fritidsarrangement eller på offentlig transport. 

Fra og med 1. februar 2024 tilbyr vi digitalt ledsagerbevis. Det er enda mulig å få et laminert ledsagerbevis. Dette kan du krysse av for i søknadsskjemaet. 

Det er du som har ledsager som får tildelt ledsagerbeviset. Dette er et kort med bilde av deg som bekrefter at du er avhengig av ledsager. Du bestemmer selv hvem som skal være ledsager, og det behøver ikke være samme person fra gang til gang. 

Hvem kan få tilbudet?  

Personer med fysisk eller psykisk funksjonshemning kan få ledsagerbevis.  

Hvor kan ledsagerbeviset brukes?  

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet der arrangøren, transportselskap eller institusjonen som krever inngangspenger har akseptert ordningen.  

Slik søker du:  

Logg inn i vårt elektroniske søknadsskjema under, via ID-porten (for eksempel med bankID). Skjema fylles ut på nett og sendes inn elektronisk. 

Du kan søke på vegne av deg selv, eller som foresatt/verge. Du logger på med din egen elektroniske ID. 

Bildet skal være av den som skal bruke ledsagerbeviset. Vi oppfordrer deg til å ha et bilde klart når du søker. Dette legger du ved søknaden.  Alternativt kan du ettersende bildet i posten eller sende det på e-post til vår felles e-postadresse.

Søk om ledsagerbevis

Behandlingstid for søknad om ledsagerbevis er 4 uker. 

Se her for mer informasjon om utfylling av skjema. 

Er det vanskelig å bruke det digitale søknadsskjemaet, kan du kontakte en av våre ansatte. 

Innvilget ledsagerbevis

Du får svar på søknad om ledsagerbevis i din digitale postkasse. Dersom søknaden blir innvilget, kan du laste inn det digitale ledsagerbeviset på din telefon. Her finner du en oppskrift til hvordan dette gjøres. (PDF, 202 kB)

Klage 

Får du ikke tilbud om ledsagerbevis, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.