Skjema

Under finner du alle våre ulike skjema. Mange av skjemaene kan fylles ut og sendes inn elektronisk.

Elektroniske skjema bli sendt kryptert gjennom sikre linjer til vårt mottakssenter. Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene. Personopplysninger blir behandlet konfidensielt og ditt personvern bli ivaretatt.

Du kan logge deg på via ID- porten som er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på nett, og som tilbyr sikker innlogging ved bruk av elektronisk ID. En elektronisk ID bekrefter at du er den du utgir deg for å være. 

Dersom du logger deg på med elektronisk ID eller din e-post kan du når som helst avbryte utfylling av skjemaet, og hente den opp igjen for videre utfylling senere. Opplysninger du har tastet inn vil ligge lagret på vår server og vil ikke være tilgjengelig for mottakere før du bestemmer deg for å sende inn søknaden.

Skjema og vedlegg som inneholder sensitive opplysninger fylles ut i vår elektroniske løsning, men lastes ned og sendes inn via posten.

Sensitive opplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold, medlemskap i fagforeninger (jf. personopplysningsloven §2 nr. 8).

 

Fant du det du lette etter?