Varsel om oppstart av forskriftsarbeid: Utslipp av sanitært avløpsvann

Kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda starter nå arbeid med en ny felles lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistanlegg og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe (lokal avløpsforskrift).

Hva innebærer arbeidet?

Kommunene på Jæren (Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå) har felles lokal avløpsforskrift i dag. Den nye avløpsforskriften for Jæren og Ryfylke vil medføre en revidering av eksisterende bestemmelser for kommunene på Jæren. For kommunene i Ryfylke vil forskriftsarbeidet bety at eksisterende praksis kan bli hjemlet i forskrift, og at det også kan innføres nye lokale bestemmelser.

Forskriften vil bli hjemlet i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Bestemmelsene i en lokal avløpsforskrift vil erstatte kravene i § 12-7 til § 12-13 i forurensningsforskriften. Bestemmelsene i forurensningsforskriften som ikke erstattes av lokal forskrift vil fortsatt gjelde.

Gjeldende forskrift for kommunene i Jærregionen

Har du innspill?

Send dine innspill til randi.storhaug@sola.kommune.no.