Viktig melding

Byggesak, eiendom og kart

Viktig melding

Det er redusert kapasitet på seksjonen, og det kan derfor være noe lengre saksbehandlingstid enn vanlig. Behandlingsfristen på saker etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven er 19 uker.  

Vi har ikke mulighet til å svare på henvendelser på telefon, men ta gjerne kontakt på e-post eller book en saksbehandler her